دانلود گزارش تخصصی نمونه گزارش تخصصی کلیه پست های سازمانی در فروشگاه حاضر موجود می باشد .

محل لوگو

گزارش تخصصی هنرآموز رشته طراحی و دوخت

گزارش تخصصی هنرآموز رشته ساختمان

گزارش تخصصی هنرآموز رشته گرافیک

گزارش تخصصی هنرآموز رشته تربیت بدنی

گزارش تخصصی هنرآموز رشته هنرهای تجسمی

گزارش تخصصی هنرآموز رشته خوشنویسی

گزارش تخصصی هنرآموز رشته نقاشی

گزارش تخصصی هنرآموز رشته کامپیوتر

گزارش تخصصی هنرآموز رشته نمایش

گزارش تخصصی هنرآموز رشته نقشه کشی معماری

گزارش تخصصی هنرآموز رشته الکترونیک

گزارش تخصصی هنرآموز رشته الکتروتکنیک

گزارش تخصصی هنرآموز رشته تاسیسات

گزارش تخصصی هنرآموز رشته ساخت و تولید

گزارش تخصصی هنرآموز رشته حسابداری

گزارش تخصصی هنرآموز رشته نقشه کشی عمومی

گزارش تخصصی هنرآموز رشته صنایع دستی

گزارش تخصصی هنرآموز رشته چاپ

گزارش تخصصی هنرآموز رشته کودکیاری

گزارش تخصصی دبیر فلسفه و منطق

گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی

گزارش تخصصی دبیر کار و فناوری

گزارش تخصصی انباردار

گزارش تخصصی سرپرست خوابگاه

گزارش تخصصی دبیر تربیت بدنی و ورزش

گزارش تخصصی دبیر جغرافیا

گزارش تخصصی دبیر علوم تجربی

گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی

گزارش تخصصی دبیر هنر

گزارش تخصصی دبیر تاریخ

گزارش تخصصی مشاور

گزارش تخصصی معاون و مربی پرورشی

گزارش تخصصی معاون فنی

گزارش تخصصی معاون آموزشی

گزارش تخصصی معاون اجرایی

گزارش تخصصی معاون عمومی

گزارش تخصصی مدیر

گزارش تخصصی مربی بهداشت

گزارش تخصصی خدمتگزار

گزارش تخصصی دبیر دینی عربی

گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی و علوم اجتماعی

گزارش تخصصی دبیر ریاضی

گزارش تخصصی دبیر فیزیک

گزارش تخصصی دبیر شیمی

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 328
  • بازدید دیروز : 669
  • بازدید کل : 678938

نمونه گزارش تخصصی دبیرعلوم اجتماعی چگونگی علاقه مندی سازی دانش آموزانم به درس...


نمونه گزارش تخصصی دبیرعلوم اجتماعی چگونگی علاقه مندی سازی دانش آموزانم به درس...

نمونه گزارش تخصصی دبیرعلوم اجتماعی چگونگی علاقه مندی سازی دانش آموزانم به درس...در قالب ورد وقابل ویرایش در 24صفحه بهترین نمونه درفضای مجازی

شیوه هاي گرد آوري اطلاعات

منابع گرد آوري اطلاعات من دانش آموزان، اولیا دانش آموزان ، همکاران و کارنامه هاي دو سال قبل دانش آموزان که در دفتر مدرسه موجود بود ، می باشد . در این راستا روش هایی که براي جمع آوري اطلاعات استفاده کردم عبارتند از:

الف) مشاهده ب) پرسشنامه ج) مصاحبه د) اسنادي

الف) مشاهده: در مشاهده سعی کردم رفتارهایی را که بیانگر بی علاقگی دانش آموزان به درس علوم اجتماعی است را مورد توجه قرار دهم و آنها را ثبت کنم و بعد در پی حل آن بر آیم.

در ابتداي سال تحصیلی وقتی وارد کلاس شدم مشاهده کردم بسیاري مشغول حرف زدن هستند. از آنها خواستم که سکوت کلاس را رعایت کند و به حرف هاي من توجه کنند با این حال تعدادي هم تذکر مرا نادیده گرفتند وقتی تدریس درس را شروع کردم دانش آموزان توجهی به درس نداشتند و با حرکاتی که داشتند متوجه شدم احساس بی قرار می کنند. دائماً به بهانه هاي واهی با دوستانشان حرف می زند و اجازه خروج از کلاس را می خواهند. در حین تدریس از آنها سوالاتی در زمینه مطالب تدریس شده از آنها می پرسیدم و جوابی نمی دادند و می گفتند متوجه نشدم و من هم مجدداً توضیح می دادم و یا از بعضی دیگر که متوجه شدند می خواستم که توضیح دهند. با این شیوه سعی داشتم آنها را در تدریس فعال سازم و تمایل آنها را بر شرکت در بحث گروهی برانگیزم اما زیاد موفق نبودم. بعد از اتمام تدریس از یکایک دانش آموزان خواستم متن درس را براي کلاس با صداي بلند بخواند از كل دانش آموزان سه نفر می توانستند درس را خوب بخوانند و بقیه دانش آموزان در حد متوسط بودند. اتفاقاً بعداً همین سه نفري که متن درس را بخوبی می خوانند علاقه بیشتري به مشارکت در بحث کلاس از خود نشان می دهند و تلاش دارند پاسخ سوالات مطرح شده را بدهند درست است که ناتوانی در خواندن براي تمام درس ها مشکلاتی به همراه می آورد اما براي درس علوم اجتماعی که بیشتر مفاهیم آن انتزاعی است و دانش آموزان آن را لمس نمی کنند و همچنین فایده اي هم در آن احساس نمی کنند، این مشکلات بیشتراست. ناتوانی در خواندن باعث عدم یادگیري درس و به مرور زمان باعث بی علاقگی به درس علوم اجتماعی شده است.

در جلسه دوم هم وارد کلاس شدم وقتی تکالیف دانش آموزان را بررسی کردم دیدم که بسیاري از دانش آموزان باز به جزهمان 3 نفر بقیه تکالیفشان را انجام ندادند. یا اگر هم انجام دادند ناقص انجام دادند و پرسش هم که از درس قبلی به عمل آورد ام، درس یاد نگرفتند و جوابی به سوالات من ندادند وقتی دلیل را از آنها پرسیدم.

آنها جواب دادند که ما علاقه اي به درس علوم اجتماعی و کلاسش نداریم چون فایده اي براي ما ندارد و فقط براي قبول شدن شب امتحان مقداري می خوانیم ونمره ي قبولی را می گیرم تا از این درس خلاص شویم.

ب) پرسشنامه: در پرسشنامه من سوالات مختلفی را مطرح کردم تا علل این بی علاقگی را در دانش آموزان پیدا کنم و بهتر بتوانم با اقدامات درست به درمان آن بپردازم. پایین بودن سطح آرزوها یکی از عواملی است که باعث بی علاقگی دانش آموزان به تحصیل خصوصاً به درس علوم اجتماعی شده است.

بی علاقگی به تحصیل می شود. درس علوم اجتماعی چون داراي مفاهیم انتزاعی است و به نظر آنها ارتباطی با آينده شغلي آنها ندارد بی علاقگی دراین درس بیشتر احساس می شود.

عامل دیگري که باعث بی علاقگی دانش آموزان مورد تحقیق من به درس علوم اجتماعی شده شیوه تدریس معلم و چگونگی برقراري ارتباط او با دانش آموزان است.

در سال هاي گذشته از روش سخنرانی استفاده شده بود و كمتر از وسایل کمک آموزشی براي ایجاد انگیزه در میان دانش آموزان استفاده مي شد و فقط درس براي آنها توضیح داده مي شد و مقداري نمونه سوال براي آنها مشخص می شد.

موضوع دیگري که در پرسشنامه مطرح کردیم که بیانگر عدم تمایل دانش آموزان به کتاب علوم اجتماعی است مربوط به کیفیت محتوا و حجم کتاب و کم بودن ساعت آموزش علوم اجتماعی در طول یک هفته است. کتاب علوم اجتماعی علم امروز دانش آموزان نیست و دانش آموزان احساس بیگانگی با آن می کنند.مطالب این کتاب هم بیشتر جنبه تحلیلی دارند و کمتر جنبه توصیفی دارند و مطالب بصورت داستانی مطرح نشدند و هر چند تصاویر و نقشه هایی در کتاب موجود است

ولی دانش آموزان عنوان کردند که این نقشه و تصاویر نمی تواند براي آنها جذاب باشدوتوجه آنها را به خود جلب می کند. حجم کتاب هم با توجه به زمان اختصاص یافته بسیارزیاد است.

بخش دیگر از عدم تمایل دانش آموزان به کتاب علوم اجتماعی مربوط به نگاه و برخوردضعیف متولیان آموزشی به این کتاب و عدم اختصاص امکانات و بودجه کافی براي جذاب نمودن این درس است.

ج) مصاحبه: مصاحبه را با والدین و همکاران انجام دادم طی دعوتی که از اولیاي دانش آموزان به مدرسه داشتم از 18 نفر 16 نفر در این جلسه شرکت کردند و بیشتر این والدین مادر بودند. آنها عنوان داشتند

نمی توانیم کمک هاي لازم را به آنهابکنیم و بیشتر نظارت بر کارهاي دانش آموزان رامحول به مادر می کنند و چون پدر بیشتر وقت خود را صرف کار در بیرون از خانه می کند در نتیجه با خستگی تمام وارد خانه می شود دیگر توان توجه به کار دانش آموز با نظارت بر کار او را ندارد. بیشتر وظایف خود را تامین نیازهاي مادي می دانند. و مادر هم چون بچه ها حرف شنوي کمتري هم از او دارند در نتیجه بی توجه به

تحصیل بچه ها و نیز عدم ابراز علاقه به دانش آموازن باعث بی علاقگی به درس خصوصاٌ علوم اجتماعی شده است.

تعریف و تبیین واژه هاي کلیدي

علاقه: دوست داشتن ها و دوست نداشتن هاي افراد اشاره دارد. علاقه احساس هاي شخصی نسبت به امور است. رجحان هاي فرد درباره فعالیت ها ، نهاده اي اجتماعی یا ( گروه ها یا شامل احساس هاي شخصی نسبت به امور است. (سیف ، علی اکبر. 1382 ، ص 61)

روش تدریس: به مجموعه تدابیر منطقی که معلم براي رسیدن به هدف با توجه به ( شرایط و امکانات اتخاذ می کند را روش تدریس می گویند. (شعبانی، حسن. 1382 ، ص 241)

ارتباط: عبارت است از فرایند انتقال و تبادل افکار، اندیشه، احساساتی و عقاید دو نفر یا بیشتر با استفاده از علائم و نمادهاي مناسب به منظور تحت تاثیر قراردادن، کنترل و ( هدایت یکدیگر. (شعبانی، حسن. 1382 ، ص 84)....

 

منابع و مآخذ

1. اصغرپور، حمید( 1383 )، مشاوره با دانش آموزان در مدارس (مهارت هاکاربردها) براي معلمان مشهد، موسسه فرهنگی و هنري و انتشاراتی ضریح آفتاب.

2. خیراندیش، عبدالرسول ( 1384 ) آموزش رسمی تاریخ (ضرورت ها و تنگناها)،. رشد آموزش ، شماره 18

3. سیف، علی اکبر ( 1382 )، روش هاي اندازه گیري و ارزشیابی آموزشی، تهران،آگاه.

4. شعبانی، حسن ( 1382 )، مهارت هاي آموزش و پرورش (روش ها و فنون تدریس) تهران، سمت.

5. لوگال، آندره ( 1379 )، شکست هاي تحصیلی (شناخت و جبران)، ترجمه محمدرضا شجاع رضوي، مشهد، آستان قدس رضوي.

6. ملک محمدي، حمید ( 1384 )، ایفاي نقش، شیوه اي در تدریس اجتماعي ، رشد . آموزش تاریخ

7. نوروزي، جمشید ( 1383 )، کتاب هاي درسی از نگاه تعدادي از. دانش آموزان، رشد آموزش ، شماره 14

8. نوروزي ، جمشید ( 1383 )، کتاب هاي درسی در کشور آلمان، رشد آموزش . شماره 16

نمونه گزارش تخصصی دبیرعلوم اجتماعی چگونگی علاقه مندی سازی دانش آموزانم به درس...در قالب ورد وقابل ویرایش در 24صفحه بهترین نمونه درفضای مجازی دراین قسمت خریدو دانلودکنید.

 


مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

دانلود گزارش تخصصی نمونه گزارش تخصصی کلیه پست های سازمانی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما