دانلود گزارش تخصصی

دانلود گزارش تخصصی

دانلود گزارش تخصصی نمونه گزارش تخصصی کلیه پست های سازمانی در فروشگاه حاضر موجود می باشد .

محل لوگو

گزارش تخصصی هنرآموز رشته طراحی و دوخت

گزارش تخصصی هنرآموز رشته ساختمان

گزارش تخصصی هنرآموز رشته گرافیک

گزارش تخصصی هنرآموز رشته تربیت بدنی

گزارش تخصصی هنرآموز رشته هنرهای تجسمی

گزارش تخصصی هنرآموز رشته خوشنویسی

گزارش تخصصی هنرآموز رشته نقاشی

گزارش تخصصی هنرآموز رشته کامپیوتر

گزارش تخصصی هنرآموز رشته نمایش

گزارش تخصصی هنرآموز رشته نقشه کشی معماری

گزارش تخصصی هنرآموز رشته الکترونیک

گزارش تخصصی هنرآموز رشته الکتروتکنیک

گزارش تخصصی هنرآموز رشته تاسیسات

گزارش تخصصی هنرآموز رشته ساخت و تولید

گزارش تخصصی هنرآموز رشته حسابداری

گزارش تخصصی هنرآموز رشته نقشه کشی عمومی

گزارش تخصصی هنرآموز رشته صنایع دستی

گزارش تخصصی هنرآموز رشته چاپ

گزارش تخصصی هنرآموز رشته کودکیاری

گزارش تخصصی دبیر فلسفه و منطق

گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی

گزارش تخصصی دبیر کار و فناوری

گزارش تخصصی انباردار

گزارش تخصصی سرپرست خوابگاه

گزارش تخصصی دبیر تربیت بدنی و ورزش

گزارش تخصصی دبیر جغرافیا

گزارش تخصصی دبیر علوم تجربی

گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی

گزارش تخصصی دبیر هنر

گزارش تخصصی دبیر تاریخ

گزارش تخصصی مشاور

گزارش تخصصی معاون و مربی پرورشی

گزارش تخصصی معاون فنی

گزارش تخصصی معاون آموزشی

گزارش تخصصی معاون اجرایی

گزارش تخصصی معاون عمومی

گزارش تخصصی مدیر

گزارش تخصصی مربی بهداشت

گزارش تخصصی خدمتگزار

گزارش تخصصی دبیر دینی عربی

گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی و علوم اجتماعی

گزارش تخصصی دبیر ریاضی

گزارش تخصصی دبیر فیزیک

گزارش تخصصی دبیر شیمی

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 221
  • بازدید دیروز : 467
  • بازدید کل : 595520

گزارش تخصصی هنرآموزرشته کامپیوتر چگونگی آشناکردن دانش آموزان آموزشگاه با رشته فنی کامپیوتر و بازار کار آینده این رشته.


گزارش تخصصی هنرآموزرشته کامپیوتر چگونگی آشناکردن دانش آموزان آموزشگاه  با رشته فنی کامپیوتر و بازار کار آینده این رشته.

گزارش تخصصی هنرآموزرشته کامپیوتر چگونگی آشناکردن دانش آموزان آموزشگاه با رشته فنی کامپیوتر و بازار کار آینده این رشته.در قالب ورد وقابل ویرایش در 25صفحه بهترین نمونه درفضای مجازی

تجزیه و تحلیل داده های اطلاعاتی بدست آمده:

بعد از مشخص شدن مسئله پژوهش ، اهداف مطالعه مطابق مسئله و با توجه به تحقيات انجام شده تعيين گرديد . براساس اهداف مطالعه وتحقيقات انجام شده ونظريه هاي روانشناسي، جامعه شناسي فرضيه هايي جهت بررسي مسئله تحقي ارائه شد.

آشنايي دانش آموزان با رشته کامپیوتر؛ بر اساس دفعات بازديد از مراكز كار دانش ، صحبت كردن اوليا مدارس در مورد رشته کامپیوتر، صحبت كردن والدين دانش آموزان درمورد رشته کامپیوتر، سنجيده مي شود . دانش آموزان در مورد رشته هاي كار دانش ، نام بردن رشته هاي كاردانش موجود در شهرستان سنجيده مي شود . دانش آموزا بر اساس معرفهاي اين متغير حداقل 3 وحداكثر 17 امتياز در يافت مي كنند. به اين ترتيب ميزان آشنايي دانش آموزان با رشته کامپیوتراندازه گيري مي شود.

نگرش دانش آموزان به ادامه تحصيل ، بر اساس اشتغا ل امكان اشتغال فارغ التحصلان دانشگاهها نسبت به فارغ التحصيلان رشته کامپیوتر، در آمد فارغ التحصيلان دانشگاهها نسبت به فارغ التحصيلان رشته کامپیوتر، تحصيلات دانشگاهي راهي براي رسيدن به مشاغل مهم از نظر دانش آموزان اندازه گيري مي شود. بر اساس معرفهاي اين متغير دانش آموزان 3 الي 15 امتياز در يافت مي كنند.

نگرش دانش اموزان به استخدام ؛ امكان استخدام فارغ التحصيلان رشته کامپیوترنسبت به فارغ التحصيلان ديگر رشته ها در مراكز دولتي و خصوصي ، امكان اشتغال فارغ التحصيلان رشته کامپیوترنسبت به ديگر رشته ها در بازار ، آزاد ، امكان استخدام فارغ الحصيلان رشته کامپیوتردر مشاغل خيلي مهم سنجيده مي شود. دانش اموزان مطابق معرفهاي اين متغير 3 الي 15 امتياز دريافت مي كنند.

نگرش دانش آموزان به مشاغل ، اهميت مشاغل آزاد نسبت به استخدام در موسسات دولتي و خصوصي اهميت مشاغل آزاد نسبت به مشاغل دولتي ، ارزش اجتماعي مشاغل دولتي نسبت به مشاغل آزاد از نظر دانش آموزان اندازه گيري مي شود. دانش آموزان بر اساس معرفهاي اين متغير 3 الي 15 امتياز دريافت مي كنند.

نگرش دانش آموزان نسبت به فارغ التحصيلان ديگر رشته ها در مراكز دولتي وخصوصي ، امكان اشتغال فارغ اتحصيلان رشته کامپیوترنسبت به ديگر رشته ها در بازار آزاد ، امكان استخدام فارغ التحصيلانرشته کامپیوتردر مشاغل خيلي مهم سنجيده مي شود. دانش آموزان مطابق معرفهاي اين متغير 3 الي 15 امتياز دريافت مي كنند.

نگرش دانش آموزان به مشاغل ، دولتي ، ارزش اجتماعي مشاغل دولتي نسبت به مشاغل آزاد از نظر دانش آموزان اندازه گيري مي شود. دانش اموزان برا ساس معرفهاي اين متغير 3 الي 15 امتياز دريافت مي كنند.نگرش دانش آموزان نسبت به مهارتهاي كسب شده در رشته کامپیوتر، براساس كسب مهارتهاي لازم جهت وارد شدن به بازار كار ، مشغول شدن درمهارت كسب شده ، تفاوت نداشتن شاخه كار دانش با ديگر رشته هاي آموزش متوسطه از نظر كسب مهارت سنجيده شده است . دانش اموزان بر اساس معرفهاي اين متغير 3 الي 15 امتياز دريافت مي كنند.

نگر ش دانش آموزان به رشته کامپیوترانتخاب رشته هاي كا ردانش از روي علاقه ، ادامه تحصيل در دانشگاه ، انتخاب كاردانش به خاطر نرسيد ن نمره به ديگر رشته ها، ارزش اجتماعي دانش آموزان كا ردانش تحصيل در رشته کامپیوتربه عنوان مانعي جهت رسيد ن به درجات بالاي عملي از نظر دانش آموزان اندازه گيري شده است. بر اساس معرفهاي اين متغيردانش آموزان 5 الي 25 امتياز دريافت مي كن.د.

پرسشنامه تهيه شد. سپس با راهنمايي اساتيد نكات ضعف و مبهم آن رفع گرديد . با توجه به فرضيه ها وسطوح اندازه گيري متغيرها ، روشهاي آماري مورد نياز جهت آزمون فرضيه ها وتوصيف اطلاعات بدست آمده انتخاب شدندبرا ي جمع آوري داده ها به مدارس مراجعه گرديد. پرسشنامه ها در اختيار دانش آموزان قرارد گرفت وجهت جلب مشاركت آنان سخناني ايراد گرديد. اولياء مدارس و دانش آمزوان همكاري هاي لازم را مبذول داشتند وهيچگونه مشكلي پيش نيامد. هر روز داده ها رااستخراج كرده وجهت دادن به كامپيوتر آماده مي شد. بعد ازتمام شدن پرسشنامه ، اطلاعات به كامپيوتر وارد گرديد وروشهاي آماري جهت ازمون فرضيه ها وتوصيف اطلاعات برا ساس سطوح اندازه گيري متغيرها انتخاب شده واز طريق كامپيوتر محاسبات لازم صورت گرفت. سپس نتايج بدست آمده بر اساس نظريات وتحقيقات ديگر تجزيه وتحليل گرديد.

پیشینه ی پژوهش:

از اوایل دهه 90 میلادی پژوهش ها و بررسی های بسیاری در زمینه انتخاب رشته انجام پذیرفته است امروزه اینترنت به ویژه در کشورهای در حال توسعه و از جمله کشورهای اسلامی یک دغدغه بسیار مهم است آگاهی از پیامدهای آن و در کنار آن در نظر گرفتن راهبردهای مناسب برای استفاده درست و پیشگیری از پیامدهای انتخاب رشته اهمیت اساسی دارد. مدارس و جمعیت دانش آموزی یکی از وسیع ترین طیف های مراجعین انتخاب رشته هستند و به طبع در معرض آثار انتخاب رشته قرار دارند. لذا بررسی و تحلیل های علمی توسط صاحبنظران در این مقوله بسیار انجام گرفته که به برخی از آنها اشاره می نماییم:

الف) مبانی نظری:

- تازه های آماری کاربرد اینترنت در دنیا – 31 دسامبر 2009 – ناصر محمدی زاده

- آسیب های فرهنگی پژوهشی اینترنت - جهانگیر عیسی – ماهنامه ره آورد نو 20/8/88

- اسلوین جیمز (1380) انتخاب رشته و جامعه- ترجمه عباس گیلوردی و علی رادباوه

اینترنت و امنیت فرهنگی سیاسی – بررسی راهبردهایی برای جمهوری اسلامی ایران- حسام الدین آشنا...

منابع و ماخذ

فرهنگنامه جوانان و نوجوانان- تاریخچه آموزش و پرورش ایران

گسترش اینترنت در جهان- حاکمیت و حکومت بر اینترنت- اینترنت ایران و عرصه اطلاعات- ترجمه مهدی صمدی

تأثیر سازنده اینتر نت بر اخلاق کاربران- میترا دیلمقانی- سید یلیرضا حجازی

آسیب های فرهنگی پژوهشی اینترنت- جهانگیر عیسی- 20/8/88

اسلوین جیمز (1380) اینترنت و جامعه- عباس گیلوردی و علی رادباوه

ضرورت توجه به تکنولوژی های نوین در آموزش و پرورش- علیرضا مرآتی- مرضیه خمیس آبادی 88

تازه های آماری کاربرد اینترنت در دنیا- 31 دسامبر 2009

مطالعه تأثیر استفاده از اینترنت بر رفتار اطلاع یابی- اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران- 1383

گزارش تخصصی هنرآموزرشته کامپیوتر چگونگی آشناکردن دانش آموزان آموزشگاه با رشته فنی کامپیوتر و بازار کار آینده این رشته.در قالب ورد وقابل ویرایش در 25صفحه بهترین نمونه درفضای مجازی دراین قسمت خریدو دانلودکنید.

 


مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

دانلود گزارش تخصصی نمونه گزارش تخصصی کلیه پست های سازمانی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما