دانلود گزارش تخصصی

دانلود گزارش تخصصی

دانلود گزارش تخصصی نمونه گزارش تخصصی کلیه پست های سازمانی در فروشگاه حاضر موجود می باشد .

محل لوگو

گزارش تخصصی هنرآموز رشته طراحی و دوخت

گزارش تخصصی هنرآموز رشته ساختمان

گزارش تخصصی هنرآموز رشته گرافیک

گزارش تخصصی هنرآموز رشته تربیت بدنی

گزارش تخصصی هنرآموز رشته هنرهای تجسمی

گزارش تخصصی هنرآموز رشته خوشنویسی

گزارش تخصصی هنرآموز رشته نقاشی

گزارش تخصصی هنرآموز رشته کامپیوتر

گزارش تخصصی هنرآموز رشته نمایش

گزارش تخصصی هنرآموز رشته نقشه کشی معماری

گزارش تخصصی هنرآموز رشته الکترونیک

گزارش تخصصی هنرآموز رشته الکتروتکنیک

گزارش تخصصی هنرآموز رشته تاسیسات

گزارش تخصصی هنرآموز رشته ساخت و تولید

گزارش تخصصی هنرآموز رشته حسابداری

گزارش تخصصی هنرآموز رشته نقشه کشی عمومی

گزارش تخصصی هنرآموز رشته صنایع دستی

گزارش تخصصی هنرآموز رشته چاپ

گزارش تخصصی هنرآموز رشته کودکیاری

گزارش تخصصی دبیر فلسفه و منطق

گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی

گزارش تخصصی دبیر کار و فناوری

گزارش تخصصی انباردار

گزارش تخصصی سرپرست خوابگاه

گزارش تخصصی دبیر تربیت بدنی و ورزش

گزارش تخصصی دبیر جغرافیا

گزارش تخصصی دبیر علوم تجربی

گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی

گزارش تخصصی دبیر هنر

گزارش تخصصی دبیر تاریخ

گزارش تخصصی مشاور

گزارش تخصصی معاون و مربی پرورشی

گزارش تخصصی معاون فنی

گزارش تخصصی معاون آموزشی

گزارش تخصصی معاون اجرایی

گزارش تخصصی معاون عمومی

گزارش تخصصی مدیر

گزارش تخصصی مربی بهداشت

گزارش تخصصی خدمتگزار

گزارش تخصصی دبیر دینی عربی

گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی و علوم اجتماعی

گزارش تخصصی دبیر ریاضی

گزارش تخصصی دبیر فیزیک

گزارش تخصصی دبیر شیمی

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 417
  • بازدید دیروز : 700
  • بازدید کل : 595249

دانلودگزارش تخصصی دبیرمطالعات اجتماعی چگونگی علاقه مند کردن دانش آموزانم به مشارکت در کارگروهی به کمک روش های فعال تدریس .


دانلودگزارش تخصصی دبیرمطالعات اجتماعی چگونگی علاقه مند کردن دانش آموزانم به مشارکت  در کارگروهی  به کمک روش های فعال تدریس  .

دانلودگزارش تخصصی دبیرمطالعات اجتماعی چگونگی علاقه مند کردن دانش آموزانم به مشارکت در کارگروهی به کمک روش های فعال تدریس .در قالب ورد وقابل ویرایش در 26صفحه بهترین نمونه درفضای مجازی

پیشینه پژوهش

تحقيقا ت انجام شده پيرامون درس مطا لعات اجتما عي درايران

تحقيق در اين حوزه از چندين جهت ضرورت دارد. فوري‌ترين ضرورت آن به مقطع تحصيلي مورد بررسي برمي‌گردد در حال حاضر تراكم دانش‌آموز در اين مقطع نسبت به سالهاي قبل كمتر است و فرصت براي ارتقاء كيفي بيشتر و بهتر از گذشته وجود دارد. ضمن اينكه مازاد دبیران در شرايط حاضر فرصت مناسب و ذي قيمتي را براي بازآموزي اين دبیران و حركت به سمت تخصصي شدن تدريس در برخي از موضوعات از جمله مطالعات اجتماعي فراهم كرده است و ديگر آنكه پالايش تجربه برنامه‌ريزي درسي پيشتار مطالعات اجتماعي ، براي تدوين مناسبتر راهنماي برنامه درسي درس مطالعات اجتماعي در مقطع متوسطه و تجديد نظر در برنامه‌درسي مقطع آن، مي‌تواند مثمر ثمر واقع گردد.

سواي از ضرورتهاي دروني وزارت آموزش و پرورش در بهبود برنامه درسي مطالعات اجتماعي،اهميت موضوعي مطالعات اجتماعي، با توجه به تجارب كاري و شرايط اجتماعي موجود ما ضرورت پرداختن بيشتر و بهتر به اين موضوع را عيان مي‌نمايد.

متاسفانه بايستي اقرار كنيم كه با گذشت حدود 100 سال ازانقلاب مشروطيت كه حق دخالت مردم كشور ما در تعيين سرنوشت خويش با اين انقلاب به رسميت شناخته شد و حدود 80 سال از آموزش تعليمات مدني و تاريخ و جغرافيا در مدارس، هنوز فقدان حس مسئوليت اجتماعي در قبال يكديگر، منابع طبيعي و محيط زيست، و هويت تاريخي‌امان در زندگي ما كاملاً مشهود است. ممكن است كساني اين نقصان را به اين شدت در جامعه نبينند؛ اما بهر ميزاني كه وجود اين بيماري را در جامعه گواهي دهند؛ بايستي به دنبال عوامل بروز اين نقصان برويم. اگر دولت، مدرسه يا خانواده را در زمان حال به عنوان عوامل بروز اين نقايص بزرگ بدانيم! وجه مشترك آنان چيست؟ يك وجه مشترك آنان اين است كه تقريباً همه دولتمردان، دبیران و پدران و مادران درمدارس آموزش ديده‌اند و اگر حس مسئوليت اجتماعي و همكاري، حفاظت از منابع و شناخت هويت تاريخي كم است يا نيست و اگر روحيه فردگراني، روحيه غالب است يكي از دلايل مهم آن آموزش‌هاي اجتماعي ما در مدارس است كه نتوانسته است حس مسئوليت اجتماعي را در ما به اندازه كافي پرورش دهد.

شیوه هاي گرد آوري اطلاعات

مسئله ي ضعف دانش آموزان، در درس مطالعات اجتماعی را با جمعي از همکاران با سابقه در ميان گذاشته و با هم به بحث و گفتگو پرداختيم .همه ي همکاران با علاقه ي بسيار در بحث شرکت کردند و نظرات مفيدي ارايه نمودند.مصاحبه اي نيز با دبيران ساير مدارس داشتم ..با مراجعه به مقالات، کتاب ها و نشريات گوناگون هم به مطالب جالب و قابل توجه در اين زمينه دست يافتم پس از گفتگو هاي بسيار در زمينه ي علل ضعف و مشکلات درس ، مطالب جمع آوري شده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت . مشکلاتي که در اين باره وجود داشت ،نظير روش تدريس دبیر ،تفاوت هاي فردي دانش آموزان ، كم بودن ساعت درسي نسبت به حجم كتاب و ... فهرست گرديد . تحقيقات و مقالاتي كه در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفت عبارتند از :

1- كتاب مطالعات اجتماعی حسن انوري و احمدي گيوي مورد مطالعه قرار گرفت تا آموزش دستور از طرق مختلف انجام گيرد.

2- براي ياد آوري مراحل اقدام پژوهي و اجراي آن به مقالات متعددي از قاسمي پويا، حنا فريس ، منوچهر همايون فر و صفورا يزد چي مراجعه شد.

مشاهده

3- از اينترنت نيز مقالات مختلفي در مورد مطالعات اجتماعی و آموزش آن مطالعه گرديد.

منابع و مآخذ

1. اصغرپور، حمید( 1383 )، مشاوره با دانش آموزان در مدارس (مهارت هاکاربردها) براي دبیران مشهد، موسسه فرهنگی و هنري و انتشاراتی ضریح آفتاب.

2. خیراندیش، عبدالرسول ( 1384 ) آموزش رسمی تاریخ (ضرورت ها و تنگناها)،. رشد آموزش ، شماره 18

3. سیف، علی اکبر ( 1382 )، روش هاي اندازه گیري و ارزشیابی آموزشی، تهران،آگاه.

4. شعبانی، حسن ( 1382 )، مهارت هاي آموزش و پرورش (روش ها و فنون تدریس) تهران، سمت.

5. لوگال، آندره ( 1379 )، شکست هاي تحصیلی (شناخت و جبران)، ترجمه محمدرضا شجاع رضوي، مشهد، آستان قدس رضوي.

6. ملک محمدي، حمید ( 1384 )، ایفاي نقش، شیوه اي در تدریس اجتماعي ، رشد . آموزش تاریخ

7. نوروزي، جمشید ( 1383 )، کتاب هاي درسی از نگاه تعدادي از. دانش آموزان، رشد آموزش ، شماره 14

8. نوروزي ، جمشید ( 1383 )، کتاب هاي درسی در کشور آلمان، رشد آموزش . شماره 16

دانلودگزارش تخصصی دبیرمطالعات اجتماعی چگونگی علاقه مند کردن دانش آموزانم به مشارکت در کارگروهی به کمک روش های فعال تدریس .در قالب ورد وقابل ویرایش در 26صفحه بهترین نمونه درفضای مجازی دراین قسمت خریدو دانلودکنید.

 


مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

دانلود گزارش تخصصی نمونه گزارش تخصصی کلیه پست های سازمانی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما