دانلود گزارش تخصصی

دانلود گزارش تخصصی

دانلود گزارش تخصصی نمونه گزارش تخصصی کلیه پست های سازمانی در فروشگاه حاضر موجود می باشد .

محل لوگو

گزارش تخصصی هنرآموز رشته طراحی و دوخت

گزارش تخصصی هنرآموز رشته ساختمان

گزارش تخصصی هنرآموز رشته گرافیک

گزارش تخصصی هنرآموز رشته تربیت بدنی

گزارش تخصصی هنرآموز رشته هنرهای تجسمی

گزارش تخصصی هنرآموز رشته خوشنویسی

گزارش تخصصی هنرآموز رشته نقاشی

گزارش تخصصی هنرآموز رشته کامپیوتر

گزارش تخصصی هنرآموز رشته نمایش

گزارش تخصصی هنرآموز رشته نقشه کشی معماری

گزارش تخصصی هنرآموز رشته الکترونیک

گزارش تخصصی هنرآموز رشته الکتروتکنیک

گزارش تخصصی هنرآموز رشته تاسیسات

گزارش تخصصی هنرآموز رشته ساخت و تولید

گزارش تخصصی هنرآموز رشته حسابداری

گزارش تخصصی هنرآموز رشته نقشه کشی عمومی

گزارش تخصصی هنرآموز رشته صنایع دستی

گزارش تخصصی هنرآموز رشته چاپ

گزارش تخصصی هنرآموز رشته کودکیاری

گزارش تخصصی دبیر فلسفه و منطق

گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی

گزارش تخصصی دبیر کار و فناوری

گزارش تخصصی انباردار

گزارش تخصصی سرپرست خوابگاه

گزارش تخصصی دبیر تربیت بدنی و ورزش

گزارش تخصصی دبیر جغرافیا

گزارش تخصصی دبیر علوم تجربی

گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی

گزارش تخصصی دبیر هنر

گزارش تخصصی دبیر تاریخ

گزارش تخصصی مشاور

گزارش تخصصی معاون و مربی پرورشی

گزارش تخصصی معاون فنی

گزارش تخصصی معاون آموزشی

گزارش تخصصی معاون اجرایی

گزارش تخصصی معاون عمومی

گزارش تخصصی مدیر

گزارش تخصصی مربی بهداشت

گزارش تخصصی خدمتگزار

گزارش تخصصی دبیر دینی عربی

گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی و علوم اجتماعی

گزارش تخصصی دبیر ریاضی

گزارش تخصصی دبیر فیزیک

گزارش تخصصی دبیر شیمی

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 272
  • بازدید دیروز : 653
  • بازدید کل : 594404

نمونه گزارش تخصصی سرپرست خوابگاه چگونگی آموزش زندگی اجتماعی و با هم بودن و سازگاری با بچه ها با اخلاق های متفاوت به دانش آموزان خوابگاهی .


نمونه گزارش تخصصی سرپرست خوابگاه چگونگی آموزش زندگی اجتماعی و با هم بودن و سازگاری با بچه ها با اخلاق های متفاوت به دانش آموزان خوابگاهی  .

نمونه گزارش تخصصی سرپرست خوابگاه چگونگی آموزش زندگی اجتماعی و با هم بودن و سازگاری با بچه ها با اخلاق های متفاوت به دانش آموزان خوابگاهی .در قالب ورد وقابل ویرایش در31 صفحه بهترین نمونه درفضای مجازی

شواهد1( گردآوری اطلاعات )

دراین پژوهش از روشهای مشاهده،مصاحبه واسناد وارقام برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.

مصاحبه با مدیریت

در مصاحبه با مدیریت در مورد رفتار های دانش آموزان متوجه شدم که آنها از لحاظ مهارتهای اجتماعی دچار ضعف هستند وقادر نیستند که ارتباط کلامی جامعه پسندی داشته باشندحتی از سلام کردن هم خودداری می کنند.هیچ گونه تمایلی برای شرکت در گروه ها ازخود نشان نمی دهند،در احسان به دیگران،تعاون وهمکاری ،احترام به دوستان و....تمایلی از خود نشان نمی دهند.اصل رابطه اجتماعی امری فطری وجز سرشت انسان است.رابطه اجتماعی اولیه که سهم مهمی در ایجادواستمرار جامعه دارد براساس محبت وعلاقه عاطفی بناشده است آرامش ناشی ازاین رابطه بسیار مهمتر از سایر موارد است.مدیریت علل اصلی این رفتار هارا موارد زیر می داند:رفتارهای نامناسب والدین در خانواده، ارتباط متقابل همسالان ،محیط عمومی روستا،رسانه های جمعی شامل سریال های تلویزیونی وموبایل و...،رفتارهای ناشایست برخی دبیران وبی اهمیتی رفتار هادربین دانش آموزان گروه همسالان

مصاحبه بامعاونت

در گفتگو با معاونت مدرسه نکاتی که حائز اهمیت بود عبارتنداز:ناسازگاری های کلامی که حداقل روزی 4-5 بار دانش آموزان از آنها شکایت می کردندودر طول هفته نیز چندین بار ازسوی دبیران به دفتر مدرسه معرفی می گردند.عدم رعایت نظم وآزارواذیت دیگران ، احترام قائل نشدن به دیگران ودروغگویی وفحش دادن وعدم رعایت شئونات در مدرسه و....که ایشان مهمترین دلیل این رفتارها را الگوهای نامناسب که همان والدین باشندمی دانست.

سازگاری اجتماعی :

رفتار های متناسب با هنجار ها و ارزش های مورد قبول اجتماع تا بتوان از این طریق خود را با محیط هماهنگ ساخت .( شعاری نژاد،1377،ص8)

گروه همسالان :عمل اصلی تشکیل گروه هم سالان تشابه سنی گروه می باشد که به خاطر تمایلات و خواسته ها و گرایش های یگ گروه سنی دور هم جمع می شوند و تشکیل گروه همسالان را می دهند .(همان)

احترام گذاشتن:عبارتست است ازکسی یا چیزی رامورد تکریم قراردادن وبزرگ داشتن آن

دانش آموز:آن که علم بیاموزد . در این پژوهش منظور نوجوانانی هستند که در سنین 9-10سالگی هستندودر مقطع تحصیلی ابتدایی در نظام آموزش وپرورش ایران طبق برنامه خاصی برای تحصیل به مدرسه می رود.

پیشینه تحقیق

خانم مريم ايماني در پروژه كارشناسي خود با موضوع :آموزش مهارتهاي اجتماعي به كودكان جهت اخذ مدرك كارشناسي آموزش ابتدائي از مركز آموزش عالي فرهنگيان مشهد زيرنظر استاد راهنما آقاي دكتر منفردي به نتايج زير دست پيدا كرده است:

نتیجه:

الف-مهارتهای اجتاعی در دبیر باعث بهبود روابط اجتماعی در کودکان می شود.و می توان نتیجه گرفت با توجه به اهمیتی که دبیران در نزد فراگیران دارند کلیه رفتار واعمال آنها متاثر از رفتار واعمال دبیران است.

ب-ارتباط متقابل همسالان باعث رشد اجتماعی کودکان می شود وهمسالان به عنوان سرمشق می توانند بر رفتار کودکان اثر گذارند.

ج-بازی های گروهی ودسته جمعی باث رشد مهارت های اجتماعی کودکان می شود.بازی باعث رشد جنبه اجتماعی شخصیت کودک می شود وکودک در خلال بازی گروهی مفاهیم اجتماعی مانند نوبت گرفتن ،احترام به حقوق دیگران و....رافرامی گیرند.

د-رسانه های گروهی باعث رشد مهارتهای اجتماعی در کودکان می شود.تاثیر آن در تحقیقات 41/.عنوان شده است.

ن-برخوردار بودن والدین از مهارت های اجتماعی باعث تقویت مهارت های اجتماعی در کودکان می شود.وباتوجه به اینکه 80/.ازدبیران اعتقاددارندتاثیربرخورداری والدین از مهارتهای اجتماعی بررشد مهارتهای اجتماعی کودکان وسلامت روانی وعاطفی آنها نقش اساسی دارد....

منابع

- اكبري، مشكلات نوجواني و جواني، انتشارات معبود، 1374

- افروز، روانشناسي كمرويي و روش هاي درمان- نشر فرهنگ اسلامي 1379

- اثربخشي سايكودرام بر عزت نفس و كمرويي دانش آموزان كه توسط معصوم رجايي

(پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تربت جام )

- رمضاني (1373) در پژوهشي (پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي) تحت عنوان ((تكنيك هاي آموزش ابزار وجود در درمان كمرويي و عدم قاطعيت دانش جويان))

- حيدر پور و همكاران (1378) (فصلنامه انديشه هاي تازه در علوم تربيتي 4،41-52

نمونه گزارش تخصصی سرپرست خوابگاه چگونگی آموزش زندگی اجتماعی و با هم بودن و سازگاری با بچه ها با اخلاق های متفاوت به دانش آموزان خوابگاهی .در قالب ورد وقابل ویرایش در31 صفحه بهترین نمونه درفضای مجازی دراین قسمت خریدو دانلودکنید.

 


مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

دانلود گزارش تخصصی نمونه گزارش تخصصی کلیه پست های سازمانی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما